Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Regisztráció

A honlapon való vásárláshoz regisztráció szükséges. Ennek az a célja, hogy be tudjuk azonosítani, hogy ki adta le a rendelést, kommunikálni tudjuk bármilyen változásról, illetve amennyiben házhozszállítást kér, egyeztetni tudjunk átvételi időpontot.

A weboldalon található termék kategóriák, segítségével kereshetőek a termékek. A kiválasztás, illetve a rendelt mennyiség meghatározása után a kívánt termékek kosárba helyezése következik ( “Beteszem a kosárba” gomb), majd a “ Pénztárhoz” gomb megnyomásával lehet továbbvinni a vásárlást. Ezt követi a szállítási adatok, a rendelés átvételének helyének meghatározása és a fizetési mód kiválasztása.

Saját fiókjának adatait, szállítási és számlázási címet, illetve a belépéshez szükséges jelszót önmaga tudja megváltoztatni. Amennyiben a regisztráció során elakadna, az info@zsambokibiokert.hu címen állunk szíves rendelkezésére.

Vásárlás

A megvásárolni kívánt termékeket a listákról a kosarába gyűjtheti. Ahhoz, hogy egy adott terméket a kosarába tegyen, nem kell mást tennie, minthogy megadja a rendelni kíván mennyiséget és a termék képe mellett található “ Beteszem a kosárba” feliratra kattint. Mikor egy termékre többször kattint, azzal annyi darabot tesz belőle kosarába, ahányszor rákattintott. Ha mindent összegyűjtött, amit vásárolni szeretne, ugyanott, a "Pénztárhoz" gombra kattintva jut tovább a vásárlási folyamatban.

Mikor megrendeli a termékeket, vagyis a 'Pénztárhoz' gombra kattint, egy új ablak ablak nyílik meg, ahol a megrendelés elküldése előtt még egyszer megtekintheti kosarának tartalmát. Itt feltétlenül ellenőrizze az adatait, a szállítási címet és a megrendelt termékeket! A felső szekcióban látja a kosárba helyezett termékek listáját, darabszámokkal és áraikkal együtt. Amennyiben más mennyiséget szeretne rendelni, vagy törölni valamit a listából, akkor a 'vissza a boltba' gombbal léphet vissza a folyamatban és módosíthatja rendelését. A rendelési folyamat azzal zárul, hogy egy rendelési számmal ellátott visszaigazoló emailt küldünk. Kérjük, hogy ha valamilyen oknál fogva ezt nem kapjuk meg, jelezze, utána tudunk nézni, hogy bekerült-e a rendelések közé.


Áfa-s számla iránti igényét mindenképp jelezze a rendelés leadásakor akár internetes, telefonos vagy személyes rendelési formát választ! Amennyiben nem ennek megfelelően jelzi számlázási igényét, úgy a rendelés átvételét követően utólagos reklamációt nem fogadunk el!

Távszerződés

A szerződés tárgya a Naspolyafa Kft. internetes áruházában található valamennyi termék. A termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.

Adataink:

Cég képviselője: Matthew Hayes

Cím: 2116-Zsámbok, Szent László u. 56

Adóigazgatási szám: 23810350-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-153914

Telefonszám: 0670 614 0772

Email cím: info@zsambokibiokert.hu

Az online felület kitöltésével és elküldésével és annak a Naspolyafa Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a adatok mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

A Szállító köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt átvételi pontra, vagy szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

Az át nem vett dobozok árának visszatérítésére nincs módunk, mivel romlékony áruról van szó.

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon jelezheti a 06 70 614 0772 telefonszámon az átvételi, vagy szállítási napot megelőző 48 órában. Amennyiben a Vevő nem veszi át a megrendelt árut, úgy annak vételárát köteles kifizetni. Amennyiben ez nem történik meg, neve és vásárlási lehetősége törlődik adatbázisunkból.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Naspolyafa Kft. nem iktatja.

Vételár, fizetési feltételek, szállítási információk

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon. Mennyiségi változás egyes zöldségféléknél előfordul és az egységár változatlan marad, a vételár a súlytól függően változhat. Abban az esetben, amennyiben az eredeti rendeléshez képest  változik a márt mennyiség miatt a vételár, a Vevőnek választási lehetősége van, hogy kéri-e olyan formában, vagy nem.

A vételár kiegyenlítése és a szállítás a weboldalon feltüntetett átvételi napon történik.  A házhozszállítás aktuális díjszabása a honlapon is található meg, illetve a rendelés leadásakor megjelölt terület és annak összege feltüntetésre kerül.  

A személyes átvétel a honlapon megjelölt átvevőpontokon lehetséges.

Vásárlástól való elállás joga

A vevő vásárlási szándékát a weboldalon leadott rendelésével jelzi. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag nem tudja személyesen átvenni, vagy kiszállítást kérni a rendelésére, azt kérjük, hogy mihamarabb, de legkésőbb az átvétel előtt 2 nappal jelezze.

Adatvédelem

A regisztrált felhasználók adatait a folyamatos kommunikációhoz és a rendelések adminisztrációjához használjuk.  Az adatokat harmadik félnek nem adjuk át és semmilyen harmadik személy marketing tevékenységére nem használjuk fel. Amennyiben valaki nem kíván regisztrált felhasználóink között maradni, azt emailben tudja jelezni és adatait töröljük adatbázisunkból.  Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

A zsambokibiokert.unas.hu oldal üzemeltetője:

Naspolyafa Kft.

2116-Zsámbok, Szent László u. 56

Telefon: 0670 614 0772

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi Szabályzat

A ZSAMBOKIBIOKERT.UNAS.HU

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

2016.

I. BEVEZETÉS

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Naspolyafa Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2116-Zsámbok, Szent László u. 56, cégjegyzékszáma Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál: 13-09-153914, adószáma: 23810350-2-13; a továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltetett www.zsambokibiokert.unas.hu internetes honlapon továbbiakban „Honlap”) elérhető friss zöldség és gyümölcs, illetve egyéb élelmiszerek csomagküldő-kiskereskedelem (’házhozszállítás’) útján történő megrendelése során a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza.

A Honlapra feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenülhatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs forradalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

Adatkezelési nyilvántartási szám: bejegyzés alatt

A Társaság a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvény alapján kerültek meghatározásra:

 1. személyes adat: az érintettel (’felhasználó’) kapcsolatba hozható adat - különösen a felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, és az e-mail cím;
 2. hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez;
 3. tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

A fentiek alapján a Társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Honlapon történő regisztráció során feltöltésre kerül.

III. Az ADATKEZELÉS ALAPELVEI

A Társaság kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatást a regisztrált felhasználó igénybe vehesse és a Társaság azt szerződésszerűen teljesíthesse.

A Honlap bárki által meglátogatható. A látogatókra vonatkozóan a Társaság nem gyűjt vagy kezel adatot. A Honlapon keresztül elérhető szolgáltatás igénybe vételének előfeltétele azonban a Honlapon történő regisztráció, amely során az alábbi adatokat kell kötelezően megadni:

 • Név
 • Szállítási cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Számlázási cím

Személyes adat vagy törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz a felhasználó hozzájárul. Ennek megfelelően a Honlapon történő regisztráció során a fenti adatok megadásával és a szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a regisztrált felhasználó kifejezetten hozzájárul (i) a személyes adatainak az alábbi, az "adatkezelés célja" bekezdésben meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint (ii) az adatok Társaság által, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá hogy (iii) a Társasága regisztrált felhasználónak - amennyiben a regisztrált felhasználó azt külön igényelte – hírlevelet küldjön közvetlenül az e-mail címére.

IV. ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók azonosítása és a Honlapon keresztül igénybevett szolgáltatás teljesítése a Társaság által, ahhoz szükséges kapcsolatfelvétel, a regisztrált felhasználó és a Társaság között megkötésre került szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, regisztrált felhasználók részére hírlevél küldése. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.


Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi

CVIII. törvény 13/A. §. A regisztrált felhasználó, amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy e-mail címére hírlevelet  küldjön a Társaság, a hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonhatja a vevőszolgálat naspolyafakft@gmail.com e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

V. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

A regisztráció során megadott személyes adatokat a Társaság a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek – kivéve az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges mértékben szállító vagy futár alvállalkozó részére - semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítására a Társaság jogszabályi előírásnál fogva köteles.A Szolgáltatás teljesítése érdekébe a Társaság a regisztrált felhasználónak a következő adatait bocsátja esetlegesen a szállító vagy futár alvállalkozó rendelkezésére:

 • Név
 • Szállítási cím
 • Telefonos elérhetősége (amennyiben ez a kiszállításhoz szükséges)

A Társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a Társasággal fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit.

A Társaság által kezelt személyes adatokra vonatkozóan adattovábbítás nem történik

VI. NÉVTELEN ADATOK ÉS "COOKIE"-K

A Társaság a Honlapról többségében névtelen információkat gyűjt be, mint például a keresések. Amikor a látogató meglátogatja Honlapot, a Társaság nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. A Társaság feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során a Társaság beépíthet úgynevezett "cookie"-kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A "cookie"-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A "cookie" egy olyan fájl, amely a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A "cookie"-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha "cookie" érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott "cookie"-t vagy sem.

VII. JOGORVOSLATI JOG

A regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését a vevőszolgálat naspolyafakft@gmail.com e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.A regisztrált felhasználó kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Társaság mint adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapíthat meg.

A Társaság a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben (i) azt a regisztrált felhasználó írásban jelzi a vevőszolgálat naspolyafakft@gmail.com e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal; (ii) ha kezelése jogellenes, (iii) az adatkezelés célja megszűnt, vagy (iv) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Társaság a helyesbítésről és a törlésről az érintett regisztrált felhasználót e-mailen értesíti azzal, hogy amennyiben az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett felhasználó jogos érdekét nem sérti, a Társaság az értesítést mellőzheti.

A regisztrált felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Társaság - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az adatkezelést megszünteti. Amennyiben az érintett felhasználó a Társaság döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 naptári napon belül - bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu) fordulhat.

A Társaság az érintett felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására.

Jelen Szabályzat 2015.02.04. napján lép hatályba.

Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a Honlapunkon amennyiben egyetértesz a fentiekkel. Amennyiben az adatvédelemmel, Szabályzatunkkal kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az naspolyafakft@gmail.com e-mail címre.

Naspolyafa Kft.